Ανακοινώσεις

3 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό 128.925,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (103.972,00 € + 24.953,28 € ΦΠΑ) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 103.972,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές […]
3 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ασφάλισης προσωπικού και οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», συνολικού προϋπολογισμού 98.000,00 € χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί βάσει […]
29 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 2.480.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.000.000,00 €, ΦΠΑ: 480.000,00 €) και με κριτήριο ανάθεσης […]
11 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη του προϋπολογισμού αναλύεται σε: δαπάνη των εργασιών 85.059,20 ευρώ, δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 15.310,66 ευρώ, δαπάνη […]
7 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ» με προϋπολογισμό ποσού τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, […]
4 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτης βλάβης σε αγωγό του  δικτύου Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού για 3 περίπου ώρες (10:30-13:30). Η διακοπή θα επηρεάσει  την περιοχή του Φάρου Αυλίδας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.   Εκ της ΔΕΥΑΧ
4 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτης βλάβης σε αγωγό του  δικτύου Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού για 3 περίπου ώρες (08:30-11:30). Η διακοπή θα επηρεάσει  την περιοχή της Μόρφας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.   Εκ της ΔΕΥΑΧ  
4 Δεκ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτης βλάβης σε αγωγό του  δικτύου Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού για 3 περίπου ώρες (08:30-11:30). Η διακοπή θα επηρεάσει  τις περιοχές Οντάθι καθώς και  Ξυρόβρυσης. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.   Εκ της  ΔΕΥΑΧ
23 Νοέ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω εκτάκτων εργασιών σε δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., αύριο Παρασκευή 24-11-2023, θα έχουμε διακοπή νερού για 3 περίπου ώρες (8:00-11:00). Η διακοπή θα επηρεάσει  τις περιοχές Βασιλικού και Λευκαντίου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.   Εκ της ΔΕΥΑΧ
20 Νοέ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω εργασιών αύριο Τρίτη 21-11-2023, θα έχουμε τεχνική παρέμβαση στο δίκτυο Ύδρευσης  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με σκοπό την επισκευή βλάβης. Η διάρκεια της επέμβασης εκτιμάτε σε 4 περίπου ώρες (08:00 – 12:00). Η διακοπή υδροδότησης θα επηρεάσει τους καταναλωτές της περιοχής Μπουρτζίου (Αγ. Νικόλαο). Εκ […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP