Τιμολογιακή Πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ μετά την ενοποίηση των δήμων έχει ως εξής για ολόκληρο το Δήμο Χαλκίδας:

Χρεώσεις Υπηρεσιών Ύδρευσης
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (24%) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
Παροχή Νερού 211,15€ 50,68€ 30,90€ 292.73€
Πυροσβεστική Παροχή 1.030,00€ 247,20€ 1.277,20€
Αντικατάσταση Υδρόμετρου 10,30€ 2,47€ 12,77€
Επανασύνδεση 19,57€ 4,70€ 24,27€
Ανύψωση 31,93€ 7,66€ 39,59€
Έλεγχος 5,15€ 1,24€ 6,39€

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α) ΟΙΚΙΑΚΟ

Οικιακό Τιμολόγιο
Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 7,79€ + 13% ΦΠΑ
 Από Έως ΠΟΣΟ
0 m3 10 m3 0
11m3 30 m3  0,36€
31 m3 50 m3  0,60€
51 m3 100 m3  0,72€
>100m3  0,88€

Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Επαγγελματικό Τιμολόγιο
Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 17,43€ + 13% ΦΠΑ
ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΠΟΣΟ
Από 11 m3 και άνω  0,88€

Γ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

Οικοδομικό Τιμολόγιο
Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 17,43€ + 13% ΦΠΑ
ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΠΟΣΟ
Από 06 m3 και άνω  0,88€

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης διενεργείται ανά δίμηνο χρονικό διάστημα.

Σε όλες τις καταναλώσεις νερού άνω των δέκα κυβικών επιβάλλεται το ειδικό τέλος νέων έργων 80%.

Όλες οι χρεώσεις επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. ως εξής:

  • Στην κατανάλωση νερού επιβάλλεται Φ.Π.Α. 13%
  • Στο τέλος νέων έργων 80% επιβάλλεται Φ.Π.Α. 24%
  • Στο πάγιο επιβάλλεται Φ.Π.Α. 13%

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Χρεώσεις Χρήσης Αποχέτευσης
Πάγιο 2,74 + (Μ3 Χ 0,60) + 24% Φ.Π.Α.
Πάγιο οικιακό (Με Αποχέτευση) 12,17€
Πάγιο Οικιακό (Χωρίς Αποχέτευση) 8,80€
Πάγιο Επαγγελματικό (Με Αποχέτευση) 23,07€
Πάγιο Επαγγελματικό (Χωρίς Αποχέτευση) 19,70€

Οι ειδικές κατηγορίες πολιτών που απαλλάσσονται της υποχρέωσης πληρωμής τελών διαμορφώνονται ως εξής :

  1. Οι ενδεείς πολίτες να έχουν πλήρη απαλλαγή εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 4.000€ (προσκομιζόμενο σχετικά το εκκαθαριστικό της εφορίας). Η απαλλαγή αυτή να ισχύει όπως και σήμερα μέχρι την κατανάλωση των 60m3 και να μειωθεί η χρέωση τους με το τιμολόγιο να έχει πλέον ως εξής : από 61-90m3 , η χρέωση να είναι 0,36€/ ανά m3, από 91-110m3 , η χρέωση να είναι 0,60€/ ανά m3 & πάνω από 111m3,η χρέωση να είναι 0,72€/ανά m3.
  2. Οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω να χρεώνονται με το 50% του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου.
  3. Οι πολύτεκνοι (έχοντες 4 τέκνα, τουλάχιστον, κάτω των 25 ετών) να χρεώνονται με το 50% του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου.

Περί Ενδεών

Σύμφωνα με τις ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Χ ενδεείς χαρακτηρίζονται οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 4.000,00 €.

Για να ενταχθούν στο ειδικό αυτό τιμολόγιο θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην υπηρεσία μας προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό της εφορίας.

Όσοι καταναλωτές εντάσσονται σε αυτό το τιμολόγιο έχουν πλήρη απαλλαγή για τα πρώτα 60 κυβικά μέτρα νερού ανά δίμηνο.

(αναλυτικά στον ΑΔΑ : Β4Λ7ΟΕΚΜ-Ρ11).

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP