Νέα Σύνδεση Αποχέτευσης

Για Νέα Σύνδεση Αποχέτευσης συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΟΛΑ ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 1. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
  1. ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΟΡΟΦΟΥΣ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 1,63.
  2. ΑΠΟ 4 ΚΑΙ ΑΝΩ ΟΡΟΦΟΥΣ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 2,00.
   (ΟΡΟΦΟΙ * ΕΜΒΑΔΟΝ * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ)
 2. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
  1. ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 81,37.
 3. Φ.Π.Α.
  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. 23% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ελάχιστη καταβολή 20% του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο σε έως δώδεκα (12) δόσεις.

ΕΑΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 10%.

ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2,74 € (ΠΑΓΙΟ) + (Μ3 * 0,60€)

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP