Νέα Σύνδεση Ύδατος

Για Νέα Σύνδεση Ύδατος συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα.

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά για νέα σύνδεση παροχής ύδρευσης

  1. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας
  2. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας
  3. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη
  4. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του υδραυλικού που κατασκεύασε την Εσωτερική Εγκατάσταση
  5. Υδρόμετρο
  6. Εάν πρόκειται για παροχή σε οικόπεδο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ότι όταν θα οικοδομήσει θα υποβάλλει στην Υπηρεσία Οικοδομική Άδεια.
  7. Εάν πρόκειται για παροχή σε οδό χωρίς αρίθμηση. Έναν λογαριασμό νερού από διπλανό ακίνητο.

  Έξοδα Παροχής για το Δήμο Χαλκίδας

  Χρεώσεις Υπηρεσιών Ύδρευσης
  ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (24%) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
  Παροχή Νερού 211,15€ 50,68€ 30,90€ 292,73€
  Πυροσβεστική Παροχή 1.030,00€ 247,20€ 1.277,20€
  Αντικατάσταση Υδρόμετρου 10,30€ 2,47€ 12,77€
  Επανασύνδεση 19,57€ 4,70€ 24,27€
  Ανύψωση 16,48€ 3,96€ 20,44€
  Έλεγχος 5,15€ 1,24€ 6,39€
  Μεταφορά 31,93€ 7,66€ 39,59€
  graphics design by citrine.gr
  Powered by ΚτΠ
  web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP