Ανακοινώσεις

12 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρομειωτήρα για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω […]
12 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  δύο (2) οθονών, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω υλικών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης και εγγύησης των ειδών καθώς και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία. Σε […]
11 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ προκειμένου να αποκαταστήσει έκτακτες βλάβες που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση της 9ης Αυγούστου του τρέχοντος έτους στις πληγείσες περιοχές της Δ.Ε. Ληλαντίων,  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αγωγού αποχέτευσης προκειμένου να αντικατασταθεί το κατεστραμμένο τμήμα του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Αφρατίου, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Στην προσφορά […]
11 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ προκειμένου να αποκαταστήσει έκτακτες βλάβες που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση της 9ης Αυγούστου του τρέχοντος έτους στις πληγείσες περιοχές της Δ.Ε. Ληλαντίων,  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο πλαστικών δεξαμενών με καπάκι και μεταλλικό πλέγμα χωρητικότητας 1000 lt εκάστη για την αποθήκευση υποχλωριώδους νατρίου. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει […]
11 Αυγ
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές των περιοχών Έξω Παναγίτσας, Χαραυγής, Κλωστοϋφαντουργών και Αγίων Αναργύρων ότι μέχρι αργά χθες το βράδυ αντικαταστάθηκε τμήμα του τροφοδοτικού αγωγού Ερίων, μήκους 15 μέτρων, το οποίο είχε παρασυρθεί από τη ροή του ποταμού Λήλαντα. Δυστυχώς, κατά την υδροδότηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και άλλη βλάβη σε συνολικό μήκος 30 μέτρα στον κατεστραμμένο από […]
10 Αυγ
Σχετικά με τα προβλήματα υδροδότησης που έχουν προκληθεί στον Δήμο Χαλκιδέων, λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων, των πλημμυρών και κυρίως των βλαβών στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων: Για τις περιοχές Βασιλικό, Λευκαντί και Μαλακώντα έχει ενεργοποιηθεί εφεδρική ιδιωτική γεώτρηση που συνεισφέρει στο δίκτυο. Τα συνεργεία της ΔΕΗ πραγματοποίησαν εκτεταμένες […]
10 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ προκειμένου να συνδράμει τους δημότες στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων από την έντονη βροχόπτωση της 9ης Αυγούστου του τρέχοντος έτους στις οποίες έχει διακοπεί η παροχή νερού λόγω εκτάκτων βλαβών στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια 1428 τμχ (6άδες των 1,5 lt) εμφιαλωμένου νερού . Κριτήριο ανάθεσης […]
10 Αυγ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ προκειμένου να αποκαταστήσει έκτακτες βλάβες που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση της 9ης Αυγούστου του τρέχοντος έτους στις πληγείσες περιοχές της Δ.Ε. Ληλαντίων,  ενδιαφέρεται να αναθέσει την απεγκατάσταση – προμήθεια καινούργιου και προγραμματισμό / εγκατάσταση ενός Controller του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους (Η/Ζ), ονομαστικής ισχύος 30 KVA (John Deere / Marelli Motori) του Αντλιοστασίου […]
10 Αυγ
Λόγω της πρωτοφανούς έντασης της καταιγίδας “ΘΑΛΕΙΑ” που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον Δήμο Χαλκιδέων, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης, κυρίως λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Λήλαντα και των εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Δ.Ε.Η, με τις παρακάτω συνέπειες: Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων Βασιλικό, Λευκαντί: Λόγω υπερχείλισης του ποταμού Λήλαντα βυθίστηκαν οι δυο κύριες […]