Βιολογικός Καθαρισμός

 

ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Η κατασκευή του Κ.Λ.Χ. έγινε σε 2 φάσεις.

Η κατασκευή της α’ φάσης τελείωσε στις 26/9/1986 και έγινε από την «Κ/Ξ  Κατασκευής Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας Degremont SA, Χ.Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ». Είχε ικανότητα επεξεργασίας ανά ημέρα  2000 m3 αστικών λυμάτων και 600 m3 βοθρολυμάτων. Αποτελείτο από τις εξής εγκαταστάσεις: 

Α. Ευβοϊκή Ακτή.

 1. Προεπεξεργασία Βοθρολυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση)
 2. Υποδοχή αστικών λυμάτων και μεταφορά τους στην νησίδα με υποθαλάσσιους αγωγούς. 

Β. Νησίδα Πασσά.

 1. Προεπεξεργασία αστικών (απολίπανση), κροκίδωση και ανάμιξη λυμάτων.
 2. Πρωτοβάθμια Καθίζηση διαμέτρου 16 μ – 500 μ3.
 3. Αερισμός
 4. Δευτεροβάθμια Καθίζηση
 5. Μέτρηση παροχής – Χλωρίωση
 6. Παχυντής ιλύος
 7. Πρωτοβάθμιος Χωνευτής μεσόφιλης αναερόβιας χώνευσης
 8. Δευτεροβάθμιος Χωνευτής
 9. Αφυδάτωσης ιλύος με ταινιοφιλτρόπρεσσα
 10. Αεροφυλάκιο βιαέριου
 11. Δαυλός Καύσης βιαερίου

Η β’ φάση ολοκληρώθηκε στις 8/6/1994 και έγινε από την εταιρεία “Χ.Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ”.  Αυξήθηκε η ικανότητα επεξεργασίας ανά ημέρα  σε 9350 m3 αστικά λύματα και 1600 m3 βοθρολύματα και με αυτήν η εγκατάσταση απέκτησε ικανότητα αφαίρεσης αζώτου και φωσφόρου (Τριτοβάθμια επεξεργασία). Η επέκταση (Β’ φάση) περιελάμβανε τις εξής εγκαταστάσεις:

Α. Ευβοϊκή Ακτή. 

 1. Κατασκευή αεριζόμενης δεξαμενής εξισορρόπισης αστικών λυμάτων.
 2. Κατασκευή αεριζόμενης, με διαχυτήρες αέρα στον πυθμένα, δεξαμενής εξισορρόπισης βοθρολυμάτων.

Β. Νησίδα Πασσά

 1. Νέα πρωτοβάθμια καθίζηση.
 2. Νέος αερισμός με αναερόβια ζώνη
 3. Τροποποίηση του υφιστάμενου αερισμού από την Α’ Φάση.
 4. Νέα δευτεροβάθμια καθίζηση.
 5. Νέα μέτρηση παροχών και αγωγός διάθεσης.
 6. Νέος παχυντής ιλύος.
 7. Νέος Πρωτοβάθμιος Χωνευτής.
 8. Νέος λέβητας θέρμανσης  και συμπιεστής βιαέριου.
 9. Νέος δαυλός καύσης.
 10. Αντικατάσταση Μ/Σ μέσης τάσης.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Το τμήμα της προχωρημένης επεξεργασίας των λυμάτων ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 1998 ενώ η φύτευση των δένδρων και θάμνων τελείωσε το 2002. Το τμήμα αυτό προστέθηκε στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση και δέχεται τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα. Η μέγιστη ικανότητα επεξεργασίας ανέρχεται στα 4.000 m3 την ημέρα και  περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες:

 1. Κροκίδωση
 2. Φίλτρανση σε τριστρωματικά φίλτρα πιέσεως.
 3. Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία UV
 4. Αποθήκευση σε δεξαμενή καθαρών.
 5. Αντλιοστάσιο
 6. Δίκτυο αγωγών οδηγούνται για άρδευση νησίδας Πασσά
 7. 4 υποθαλάσσιους αγωγούς που μεταφέρουν το επεξεργασμένο  νερό εκτός της Νησίδας.

Σήμερα αρδεύεται το περιαστικό Πάρκο της Περιοχής των Εργατικών κατοικιών στην θέση «Πλάκα». Το Πάρκο αυτό αποτελείται από 13.000 περίπου δέντρα και θάμνους.  Πρέπει να τονισθεί ότι ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είναι η μοναδική ΔΕΥΑ  στην Ελλάδα που εκτελεί τέτοιας έκτασης επαναχρησιμοποίηση ύδατος και με αυτή την πολύ αυστηρή διαδικασία.  Άλλο ήδη εγκατεστημένο δίκτυο μπορεί να αρδεύσει μελλοντικές δενδροφυτεύσεις στο λόφου Μπαταριά στη Βοιωτική Ακτή, ενώ το νερό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανική χρήση σε παρακείμενες βιομηχανίες.

ΕΚΣΥΚΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

         Το έργο του «Εκσυχρονισμού και αναβάθμισης της Προεπεξεργασίας» των λυμάτων, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2002 και περιελάμβανε έργα αναβάθμισης στην εξάμμωση, απολίπανση και εσχάρωση των εισερχόμενων λυμάτων.            

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κ.Λ.Χ. Α’  ΦΑΣΗ

       Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή. Η ολοκλήρωση του αναμένεται εντός του 2007. Μετά την κατασκευή του αναμένεται αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας των εγκαταστάσεων  του ΚΛΧ κατά 5.500 m3 λυμάτων ανά ημέρα.

Σχετικά Άρθρα

9 Ιαν

Bad karma: we can’t find that page! You asked for {%sh404SEF_404_URL%}, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ? the link you clicked to arrive here has a typo in it or somehow we removed that page, or gave it another name or, quite unlikely for sure, maybe […]

12 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ σας παρέχει τις παρακάτω επιλογές για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού:   1. Από τα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ (Νεοφύτου 69) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 07:30 έως και τις 14:00 με τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-29995. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69 7.30 – 14.30 22210 29995 ΑΥΛΙΔΑ ΦΑΡΟΥ 21 8:00 […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP