Βιολογικός Καθαρισμός Αρτάκης

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ


Τα λύματα φτάνουν στην εγκατάσταση από το κεντρικό αντλιοστάσιο, μέσω καταθλιπτικού αγωγού στο φρεάτιο εισόδου.


Χονδροεσχάρες

Με ειδικά κανάλια τα λύματα οδηγούνται στις χονδροεσχάρες, όπου και συγκρατούνται τα ογκώδη αντικείμενα, που μπορεί να υπάρχουν στον όγκο των λυμάτων.


Εξάμμωσή

Μετά τις σχάρες τα λύματα εισέρχονται στα 2 κανάλια του εξαμμωτή, μήκους 16m, όπου κατακρατείται η άμμος και τα άλλα στερεά σωματίδια. Στα κανάλια αυτά, τα λύματα αερίζονται συνεχώς, ώστε να μην κατακάθονται οι οργανικές ουσίες ενώ η άμμος καθιζάνει στον πυθμένα και απομακρύνεται από ειδικό ξέστρο, που μετακινείται σε όλο το μήκος των καναλιών. Τελικά η άμμος απομακρύνεται από τα κανάλια με 2 υποβρύχιες αντλίες και οδηγείται σε ειδική διάταξη διαχωρισμού, πλύσης και αφυδάτωσης. Η αφυδατωμένη άμμος απομακρύνεται με ειδικό κάδο απορριμμάτων ενώ το υγρό επιστρέφει στην κύρια γραμμή των λυμάτων.


Λιποσυλλογή

Παράλληλα με τα κανάλια εξάμμωσης βρίσκονται 2 ακόμα κανάλια, μέσα στα οποία το λύμα ηρεμεί και με ειδικό επιφανειακό μετακινούμενο ξέστρο απομακρύνονται τα επιπλέοντα λίπη.


Μετρητής ροής

Τα λύματα στη συνέχεια διέρχονται από δίαυλο τύπου Parchall, όπου με ένα αισθητήρα υπερήχων γίνεται η μέτρηση της ροής.


ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δεξαμενές αερισμού

Τα λύματα μετά από το στάδιο προεπεξεργασίας οδηγούνται στις δεξαμενές αερισμού, συνολικού όγκου 2.400 m3, που αποτελούν την «καρδιά» της εγκατάστασης. Μέσα εδώ πραγματοποιούνται όλες οι βιολογικές διεργασίες για την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου από τα λύματα. Οι μικροοργανισμοί (μ/ο), που αναπτύσσονται στη μάζα των λυμάτων καταναλώνουν τις πολύπλοκες οργανικές ενώσεις ως τροφή. Στην ενεργή αυτή βιομάζα προστίθεται συνεχώς οξυγόνο, μέσω 4 ζευγαριών περιστρεφόμενων επιφανειακών αεριστήρων. Το οξυγόνο καταναλώνεται από τους μ/ο την αναπνοή τους αλλά και για την οξείδωση και αποσύνθεση των οργανικών ουσιών που υπάρχουν στα λύματα. Ταυτόχρονα εδώ πραγματοποιείται η νιτροποίηση & η απονιτροποίηση των λυμάτων για την απομάκρυνση του αζώτου. Το άζωτο εισέρχεται με τα λύματα σε μορφή αμμωνίας ή άλλων οργανικών ενώσεων. Στις περιοχές των δεξαμενών αερισμού που υπάρχει περίσσεια οξυγόνου (κοντά στους ρότορες), κατάλληλοι νιτροποιητικοί μ/ο οξειδώνουν την αμμωνία σε νιτρικά (νιτροποίηση). Στη συνέχεια σε περιοχές των δεξαμενών που το οξυγόνο είναι περίπου μηδέν (ανοξικές ζώνες) ειδικοί απονιτροποιητικοί μ/ο καταναλώνουν το οξυγόνο των νιτρικών (ΝΟ3) για την αναπνοή τους με αποτέλεσμα την αναγωγή των νιτρικών σε αέριο άζωτο που εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Με την διεργασία της ταυτόχρονης νιτροποίησης και απονιτροποίησης, απομακρύνεται το άζωτο από τα λύματα.


Δεξαμενές καθίζησης

Σε δύο κυκλικές δεξαμενές διοχετεύεται η βιομάζα , όπου καθιζάνει σε συνθήκες ηρεμίας με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται το καθαρό νερό υπερχειλίζοντας από το πάνω μέρος προς τη χλωρίωση, ενώ η λάσπη να παραμένει στον πυθμένα, που με ειδικό περιστρεφόμενο ξέστρο οδηγείται στα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας & περίσσειας.


Αντλίες ανακυκλοφορίας.

Μέρος της λάσπης από την καθίζηση επιστρέφει στις δεξαμενές αερισμού με τις αντλίες ανακυκλοφορίας, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα στις δεξαμενές αερισμού ικανός αριθμός μ/ο.


Αντλίες περίσσειας.

Η επιπλέον λάσπη οδηγείται με τις 2 αντλίες περίσσειας προς το στάδιο της αφυδάτωσης.


ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΚΡΟΗΣ

Το νερό από τη δεξαμενή καθίζησης οδηγείται στη δεξαμενή χλωρίωσης μεανδρικής ροής, όπου με αυτόματη δοσομετρική αντλία προστίθεται Υποχλωριώδες Νάτριο, για την απολύμανση του. Πριν την έξοδο από τη δεξαμενή πραγματοποιείται συνεχής μέτρηση του υπολειπόμενου χλωρίου και το νερό υφίσταται αποχλωρίωση με προσθήκη θειοθειικού νατρίου.


ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΛΑΣΠΗΣ

Παχυντές

Από τον πυθμένα των δεξαμενών καθίζησης η λάσπη οδηγείται σε 1 δεξαμενή πάχυνσης συνολικού όγκου 100 m3 , όπου η λάσπη εισέρχεται με συγκέντρωση περίπου 1%, συμπυκνώνεται με τη βοήθεια της βαρύτητας και εξέρχεται προς το στάδιο της αφυδάτωσης με συγκέντρωση 3 – 4,5%.


Ταινιοφιλτρόπρεσσες

Η αφυδάτωση της παχυμένης λάσπης γίνεται μηχανικά με τη χρήση 1 ταινιοφιλτρόπρεσσας. Η λάσπη από τους παχυντές, αφού αναμιχθεί με ειδικό πολυηλεκτρολύτη που τη βοηθάει να κροκιδωθεί, περνάει από τις ταινίες των 2 πρεσσών, συμπιέζεται και αφυδατώνεται. Η συγκέντρωση της λάσπης είναι περίπου 20% στερεά και 80% υγρασία. Κατά την έξοδο της βιολάσπης από τις πρέσσες προστίθεται ασβέστης για απολύμανση και καλύτερη σταθεροποίηση της.

Σχετικά Άρθρα

30 Νοέ

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του νερού που παρέχει, το μέγεθος της κατανάλωσης, ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, έχει εντάξει τους καταναλωτές της σε διάφορες κατηγορίες τις οποίες χρεώνει ως εξής: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006 – σήμερα Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 1. – ΟΙΚΙΑΚΟ (Κατοικίες)   […]

24 Απρ

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή 26/4/2013 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4ος όροφος), Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP