Τιμολογιακή Πολιτική

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του νερού που παρέχει, το μέγεθος της κατανάλωσης, ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, έχει εντάξει τους καταναλωτές της σε διάφορες κατηγορίες τις οποίες χρεώνει ως εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006 – σήμερα

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


ΚΛΑΣΗ 1. – ΟΙΚΙΑΚΟ (Κατοικίες)

 

2003 – 2004 2005 2006 – σήμερα
0 – 10 m3

7,56 €

7,56 € 7,79 €
11 – 30 m3 0,35 € 0,35 € 0,36 €
31 – 50 m3 0,58 € 0,58 € 0,6 €
51 – 100 m3 0,70 € 0,70 € 0,72 €
>100 m3 0,85 € 0,85 € 0,88 €

 ΚΛΑΣΗ 2. – ΓΕΝΙΚΟ (Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Γραφεία, Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν Π Ι Δ & Ν Π Δ Δ, ανεγειρόμενες οικοδομές κ.λ.π.)

 

Α) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

2003 – 2004 2005 2006 – σήμερα
0 – 5m3

16,92 €

17,43 € 17,43 €
>6 m3 0,85 € 0,88 € 0,88 €

 

 

 


Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

2003 – 2004 2005 2006 – σήμερα
0 – 10m3

16,92 €

17,43 € 17,43 €
>11 m3 0,85 € 0,88 € 0,88 €

 

 


Γ) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

2003 – 2004 2005 2006 – σήμερα
0 – 5m3

12,09 €

12,45 € 12,45 €
>6 m3 0,60 € 0,62 € 0,62 €

 

 


Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 


2003 – 2004 2005 2006 – σήμερα
0 – 5m3

16,92 €

17,43 € 17,43 €
>6 m3 0,85 € 0,85 € 0,88 €

 

 Ε) ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

2003 – 2004 2005 2006 – σήμερα
0 – 5m3

16,92 €

17,43 € 17,43 €
>6 m3 0,85 € 0,88 € 0,88 €

 

 

ΚΛΑΣΗ 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Πολύτεκνοι)

Το 50% της  «κλάσης 1».

 

ΚΛΑΣΗ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Σχολεία όλων των βαθμίδων)

2003 2004 2005 2006 – σήμερα
0-5 m3 4,08 € 4,08 € 4,2 € 4,2 €
6-100 m3 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,22 €
 > 100 m3 0,41 € 0,41 € 0,42 € 0,42

 


ΚΛΑΣΗ 5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Κοινότητα Ανθηδώνος)

Κοινότητα Ανθηδώνος

2003 2004 2005 2006-2010
0,41 €/m3 0,41 €/m3 0,42 €/m3 0,42 €/m3
Βιομηχανίες

1,33 €/m3

Βιομηχανίες

1,33 €/m3

Βιομηχανίες

1,37 €/m3

Βιομηχανίες

1,37 €/m3

 

ΚΛΑΣΗ 6. ΔΗΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΔΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΕΚΚΛ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

 

Απαλλαγή

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η καταμέτρηση της κατανάλωσης και η χρέωση δικαιωμάτων ενεργείται κατά δίμηνο χρονικό διάστημα εκτός της κλάσης 5 που είναι μηνιαία. Με Απόφαση του Δ/ντή μπορεί να ενεργείται χρέωση και σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών. Σε όλες τις κλάσεις εκτός της 5ης ισχύει το ειδικό τέλος 80%, που επιβάλλεται μόνο στην κατανάλωση νερού και όχι στο πάγιο.


ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Το δικαίωμα εγκατάστασης κάθε νέας παροχής στα δίκτυα ύδρευσης από ιδιώτες γενικά ορίζεται σε  282,17 ευρώ.

Το δικαίωμα μεταφοράς παροχών από ένα σημείο του δικτύου σε άλλο ή για απλή μετατόπιση της παροχής σε 38,00 ευρώ.

Το δικαίωμα επανασύνδεσης παροχών οι οποίες διεκόπησαν λόγω χρέους ή καταστροφής από άλλες αιτίες, ή αιτήσεις των δημοτών ορίζεται σε 23,29 ευρώ.

 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2003 2004 2005 2006 – σήμερα
1

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

οικοπέδου & κτηρίου έως τρεις ορόφους 1,58 €/m3 1,58 €/m3 1,63 €/m3 1,63 €/m3
οικοπέδου & κτήριο πλέον των τριών ορόφων 1,95 €/m3 1,95 €/m3 2,00 €/m3 2,00 €/m3
2 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ (ανά μισό    m διακλάδωσης) 79,00 €/m3 79,00 €/m3 81,37 €/m3 81,37 €/m3
3 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ανά m3 κατανάλωσης νερού) 0,58 €/m3 0,58 €/m3 0,60 €/m3 0,60 €/m3
4 ΠΑΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2,66 €/m3 2,66 €/m3 2,74 €/m3

2,74 €/m3

 

Σχετικά Άρθρα

24 Απρ

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή 26/4/2013 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4ος όροφος), Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει […]

2 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  μιας φωτογραφικής μηχανής, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP