Νέα

11 Ιαν
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σας ενημερώνει ότι λόγω εργασιών φυσικού αερίου προκλήθηκε βλάβη σε αγωγό ύδρευσης με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές κέντρου, δεξαμενής και νεάπολης. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
10 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών την 11-01-2024 ημέρα Πέμπτη, με διάρκεια 3 περίπου ωρών (10:00 – 13:00) σε δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, θα παρουσιαστεί διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Εξαδάχτυλου Βασιλικού και Μικρό Λιμανάκι Λευκαντίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δίκτυο Ύδρευσης. Ευχαριστούμε για την […]
9 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (ΔΕΥΑΧ) ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των θυελλωδών ανέμων και το μεγάλου κυματισμού, παρουσιάστηκε έκτακτη βλάβη τροφοδοτικού υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, μεταξύ Κανήθου και Χαλκίδας και έχει διακοπεί η υδροδότηση σε περιοχές της Κανήθου και του κέντρου της Χαλκίδας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας το σύνολο των […]
4 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), eνημερώνει τους πολίτες ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών την 5-1-2024 ημέρα Παρασκευή, με διάρκεια 5 περίπου ωρών (8:30 – 13:30) σε δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, θα παρουσιαστεί διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Μπαταριά & Αγ. Μαρίνας,  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
4 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος & υλικών επικάλυψης», συνολικού προϋπολογισμού 233.309,27 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί βάσει του […]
4 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτων εργασιών σε δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΩΝ  (12:00 – 15:00) προκειμένου να επισκευαστεί η βλάβη. Θα επηρεαστούν οι περιοχές Αγ. Μαρίνας και Μπαταριά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
4 Ιαν
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και εντύπων», συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί βάσει του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις […]
3 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργων», συνολικού προϋπολογισμού 138.950,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί βάσει του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή […]
3 Ιαν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», συνολικού προϋπολογισμού 184.338,50 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά είδος καυσίμου […]
3 Ιαν
Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP