Νέα

26 Ιούν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» με προϋπολογισμό ποσού εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (178.280,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του […]
21 Ιούν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 192646, 23PROC012626507 αρ. πρωτ. 2867/08-05-2023) και προϋπολογισμού 767.808,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά δώδεκα (12) ημέρες. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2023, ημέρα […]
14 Ιούν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Κ.Λ.Χ.)», συνολικού προϋπολογισμού 319.176,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 257.400,00 €, ΦΠΑ: € 61.776,00 €) και με κριτήριο ανάθεσης την […]
13 Ιούν
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν προχώρησαν σήμερα οι προγραμματισμένες εργασίες διασύνδεσης του νέου δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή του Δημαρχειακού Μεγάρου της Ν. Αρτάκης. Επαναπρογραμματίζονται για την Τετάρτη 14-06-2023 και από τις 09:00 – 13:00. Η περιοχή που θα επηρεαστεί από τη διακοπή νερού είναι η Κεντρική Αρτάκη.   Εκ της ΔΕΥΑΧ
12 Ιούν
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι την Τρίτη 13-06-2023 και από τις 09:00 – 13:00, θα γίνει  προγραμματισμένη εργασία για τη διασύνδεση του νέου δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή του Δημαρχειακού Μεγάρου της Ν. Αρτάκης. Η περιοχή που θα επηρεαστεί από τη διακοπή νερού είναι η Κεντρική Αρτάκη.   Εκ της ΔΕΥΑΧ
7 Ιούν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτων εργασιών σε δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΩΝ  (14:00 – 18:00) προκειμένου να επισκευαστεί η βλάβη που προκλήθηκε από εργασίες φυσικού αερίου. Η διακοπή θα επηρεάσει την περιοχή γύρω από τη Δεξαμενή της οδού Ιατρίδου. […]
1 Ιούν
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών στις 02-06-2023 ημέρα Παρασκευή, θα έχουμε τεχνική παρέμβαση στο δίκτυο Ύδρευσης  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με διάρκεια 3 περίπου ωρών (08:00 – 11:00), με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης που θα επηρεάσει τους καταναλωτές της περιοχής Ζέφυρου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Εκ της  ΔΕΥΑΧ […]
31 Μαΐ
Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», συνολικού προϋπολογισμού 132.605,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 106.940,00€ και ΦΠΑ 25.665,60€) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού […]
31 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτων εργασιών σε δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΩΝ  (12:30 – 17:30) προκειμένου να επισκευαστεί η βλάβη σε τροφοδοτικό αγωγό δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η διακοπή θα επηρεάσει την περιοχή του Μπαταριά και της Αγ. Μαρίνας. Ευχαριστούμε […]
30 Μαΐ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών στις 31-05-2023 ημέρα Τετάρτη, με διάρκεια 4 περίπου ωρών (08:00 – 12:00) σε δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ,  θα έχουμε διακοπή υδροδότησης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής κεντρικής βάνας ύδρευσης. Θα επηρεαστούν οι καταναλωτές της περιοχής Αφρατίου. Ευχαριστούμε για την […]
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP