Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου προμήθειας λιπαντικών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Προμήθεια λιπαντικών”, με προϋπολογισμό ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (44.832,00€) χωρίς το ΦΠΑ, διάρκειας δύο (2) ετών, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΧ (Νεοφύτου 69 – 4ος όροφος), στις 11/11/2020, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ.

Πληροφορίες: Μαστρογιάννη Ελένη, τηλ.: 2221062615 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ.

Σχετικά Άρθρα

11 Αυγ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτων εργασιών σε αγωγό  Ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ στην περιοχή της Δ.Ε. Αυλίδας, θα έχουμε διακοπή νερού σήμερα Πέμπτη 11/08/2022 διάρκειας περίπου 3 ωρών (9:3ο-12:30 ) που θα επηρεάσει την Παραλία Αυλίδας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

18 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δυο καινούργιων πινάκων τύπου Πίλλαρ διαστάσεων (σε εκατοστά) 40Χ50Χ13 (με ανοχή 5%) και βαθμό προστασίας ΙΡ54, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP