Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας οχημάτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια οχημάτων», με προϋπολογισμό ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 3/2021 μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΧ (Νεοφύτου 69 – 3ος όροφος ), στις 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ.

Πληροφορίες: Μαστρογιάννη Ελένη, τηλ.: 2221062615 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

11 Σεπ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σημαιών, την τοποθέτηση επιγραφών «ΔΕΥΑΧ» σε δυο αυτοκίνητα της επιχείρησης και τον χρωματισμό της πινακίδα του με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. – ΙΧ.61605 εκσκαφέα, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο […]

14 Μαΐ

Με την με αρ. 59 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χαλκίδας, εγκρίθηκε η παράταση απαλλαγής από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης των πλημμυροπαθών της 9ης Αυγούστου 2020, μέχρι την 9η Αυγούστου 2021. Όσον αφορά δε τους χρεωστικούς λογαριασμούς που έχουν αποσταλεί σε πληγέντες καταναλωτές και αφορούν καταναλώσεις πέραν του Φεβρουαρίου του 2021 θα διορθωθούν με την […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP