Ανακοίνωση παράτασης διάρκειας 15 ημερών για την υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας “Εξοπλισμός διαχείρισης παραγόμενης ιλύος στο Κ.Λ.Χ.”

Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών για την Διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 104812, 21PROC008013265 αρ. πρωτ. 265/15-1-2021) και προϋπολογισμού 3.199.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:30.
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία θα συμπαρασύρει ανάλογα και όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίες / προθεσμίες που εξαρτούνται από αυτή και αναφέρονται στην Διακήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε όλα τα σχετικά για την παράταση έγγραφα πατώντας εδώ, καθώς και την σχετική δημοσίευσης της πρόσκλησης πατώντας εδώ

 

Σχετικά Άρθρα

26 Σεπ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για το  με αρ. κυκλοφ. YHE 6386 (HYNDAI ATOS) υπηρεσιακό όχημα, ήτοι αναλυτικά: 1 τμχ αντλία νερού 6 Kg  παραφλού 1 τμχ σωλήνα νερού Εργασία επισκευής Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 […]

19 Απρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και διάγνωσης των εκτάκτων βλαβών των αντλιοστασίων ύδρευσης, που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Αυλίδας και Ληλαντίων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP