Πρόσκληση για το έργο: “Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στη Δ.Ε. Χαλκίδας”

Για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Τομπάζη στην Κάνηιθο και στην οδό Έλλ. Στρατιώτου στη Χαλκίδα, απαιτείται η: Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με αγωγό διαμέτρου D/200, συνολικού μήκους 150,00 μέτρων από σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος  PVC-U SDR 41, η κατασκευή τριών κεντρικών φρεατίων επίσκεψης και πέντε διασυνδέσεων (αναμονών) με τα ακίνητα με σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου D160 /PVC/Σ41.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η κοπή της ασφάλτου με ασφαλτοκόπτη και η αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου  για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού, με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με συμπύκνωση.

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.725,68 (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.)

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

22 Νοέ

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για την υλοποίηση της από 25/10/2017 Μελέτης Γενικών Υπηρεσιών, συντεταγμένης από την Τεχνική Υπηρεσία. Η προσφορά  σας να σταλεί στο Γραφείο Προμηθειών το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από  τις 27-11-2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των […]

17 Ιαν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια – Αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Ομαλού Εκκινητή για το αντλιοστάσιο ακαθάρτων  στη θέση ΜΑΝΤΡΙ στην Δ.Ε. Ληλαντίου, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP