Πρόσκληση για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων, ήτοι αναλυτικά:

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕHO 797

1 τμχ βαλβίδα στοπ

1 τμχ καθρέπτης αριστερός

1 τμχ αλυσίδα

1 τμχ μπουζί

1 τμχ φίλτρο αέρα

1 τμχ γρανάζι εμπρός

1 τμχ λάστιχο 300-16

1 δοχείο λάδι

Εργασία κολλήματος πλαστικών, αλλαγή ελαστικού, εργασία σέρβις

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΙΒ 781

1 δοχείο λάδι 10/40

1 τμχ μπουζί

1 τμχ δίσκος αμπραγιάζ

Εργασία αλλαγής δίσκων και αμπραγιάζ,  εργασία σέρβις.

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΙΒ 782

2 τμχ λάμπα

1 δοχείο λάδι 10/40

1 δοχείο υδραυλικό λάδι

1 τμχ σινεμπλοκ οπίσθιο

1 τμχ σινεμπλοκ εμπρόσθιο

1 τμχ σαμπρέλα

Εργασία αλλαγής λαμπών, σινεμπλοκ, λαδιών και σαμπρέλας, μάζεμα αλυσίδας & λαδώματα

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΙΒ 783

1 τμχ σαμπρέλα οπίσθια

1 τμχ λάστιχο οπίσθιο

1 τμχ σινεμπλοκ

1 τμχ σιαγώνες οπ.

1 δοχείο λάδι 10/40

1 τμχ μπαταρία

Εργασία σέρβις, επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΙΒ 784

1 δοχείο λάδι 10/40

1 τμχ σιαγώνες οπ.

1 τμχ λάμπα

1 τμχ σαμπρέλα

1 δοχείο υδραυλικό λάδι

1 τμχ μπαταρία

Εργασία σέρβις, επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών

 

Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, καθώς και η προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του αναδόχου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή μέσω e-mail, το αργότερο έως την 10-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών  

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                       

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

27 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή του TREILER του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, ήτοι αναλυτικά:   2 set επισκευής ελαστικών Εργασία επισκευής ελαστικών   Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την […]

28 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το διυλιστήριο Δ.Ε. Αυλίδας, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP