Πρόσκληση για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων, ήτοι αναλυτικά:

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΙΒ 780

1 δοχείο λάδι 10/40

1 δοχείο υδραυλικό λάδι

1 τμχ τακάκια

Εργασία αλλαγής λαδιών, λύσιμο πατήθρας, κόλλημα και δημιουργία βάσης, εργασία σέρβις

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΙΒ 781

1 δοχείο λάδι 10/40

1 δοχείο υδραυλικό λάδι

1 τμχ  τακάκια

1 τμχ μπουζί

1 τμχ λάμπα οπίσθια led

1 τμχ λάμπα Ε

1 τμχ λεβιέ τσοκ αέρα

2 τμχ oring στα καπάκια βαλβίδων

Εργασία αλλαγής λαδιών, μάζεμα αλυσίδας, φούσκωμα ελαστικών, εργασία γενικού σέρβις, λύσιμο καβουκιών και αλλαγή λαμπών

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΗΟ 797

1 τμχ βαλίτσα

1 τμχ καθρέπτης

1 σετ τακάκια οπίσθια

1 τμχ υγρό φρένων

Εργασία σέρβις

 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΗΚ 553

1 τμχ καδένα εκκεντροφόρου

1 ζεύγος αμορτισέρ οπίσθια

2 τμχ  τσιμούχες καλαμιών

1 σετ ελατήρια εμβόλου

1 σετ φλάτζες κυλίνδρου

1 τμχ βαλβίδα εισαγωγής

1 τμχ βαλβίδα εξαγωγής

2 τμχ τσιμούχες βαλβίδων

1 τμχ μπαταρία

1 τμχ επιλογέας ταχυτήτων

1 δοχείο λάδι 10/40

1 δοχείο  λάδι υδραυλικό

Εργασία σέρβις, επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών

 

Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, καθώς και η προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του αναδόχου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή μέσω e-mail, το αργότερο έως την 01-07-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                       

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

9 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή ενός Η/Ζ που είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας ισχύος 500kVA DAEWOO και ενός Η/Ζ  που είναι εγκατεστημένο στο Αντλιοστάσιο «Α» ισχύος 150kVA CUMMINS,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο […]

12 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την υγιεινή των εργαζομένων, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς των ως άνω υλικών στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP