Πρόσκληση για την επισκευή μετασχηματιστή υποσταθμού ΚΛΧ

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο εδώ

Σχετικά Άρθρα

15 Οκτ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή  υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην παρακολούθηση των διαδικασιών εκτέλεσης χρηματοδοτούμενων έργων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, […]

24 Μαρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει τη μίσθωση ενός (1) εκσκαφέα για τη Δ.Ε. Ανθηδώνας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.        Η προσφορά  σας να σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης ή στο e–mail gprom@deyax.gr, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από  τις 02-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Προς απόδειξη […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP