Πρόσκληση για τη συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης στις κάτωθι  εγκαταστάσεις της :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Νεοφύτου 69-Χαλκίδα)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Φούντας τηλ. 22210 61317

2. Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παπαδήμα Μαρία τηλ. 22210 86055

3. Αντλιοστάσιο Λυμάτων Α΄ Χαλκίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Τσαλκιτζής Γεώργιος τηλ. 22210 86982

4. Συνεργεία – Αποθήκη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Κιμώλου)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γκλιάτης Κων/νος τηλ. 22210 23518

5. Διυλιστήριο Αυλίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαστρογεωργίου Ιωάννης τηλ. 6976747079

6. Κέντρο Λυμάτων Ν.Αρτάκης

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μπαλάκας Ιωάννης τηλ. 6973215742

 

Παρακαλώ για την επίσκεψή σας στις ως άνω εγκαταστάσεις προκειμένου να υποβάλλετε προσφορά για τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης.

Η προσφορά  σας να σταλεί στο Γραφείο Προμηθειών ή στο e-mail gprom@deyax.gr έως τις 07-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών ΔΕΥΑΧ

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                                                                                                                                                                                                                       

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

22 Ιαν

O Πρόεδρος Δ.Σ../Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος, μονωτικών υλικών και χρωμάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οικονομικού έτους 2015 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η αποσφράγιση των προσφορών και η ανακήρυξη του μειοδότη θα γίνουν […]

19 Ιούν

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΥΑΧ στο δίκτυο ύδρευσης, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Μπαταργιά και της Αγίας Μαρίνας στη Χαλκίδα, αύριο Τετάρτη 20 Ιουνίου, από τις 08:00π.μ. έως τις 12:00μ.μ.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP