Πρόσκληση για τη συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται για τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης στις κάτωθι  εγκαταστάσεις της :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Νεοφύτου 69-Χαλκίδα)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Φούντας τηλ. 22210 61317

2. Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παπαδήμα Μαρία τηλ. 22210 86055

3. Αντλιοστάσιο Λυμάτων Α΄ Χαλκίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Τσαλκιτζής Γεώργιος τηλ. 22210 86982

4. Συνεργεία – Αποθήκη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Κιμώλου)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γκλιάτης Κων/νος τηλ. 22210 23518

5. Διυλιστήριο Αυλίδας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαστρογεωργίου Ιωάννης τηλ. 6976747079

6. Κέντρο Λυμάτων Ν.Αρτάκης

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μπαλάκας Ιωάννης τηλ. 6973215742

 

Παρακαλώ για την επίσκεψή σας στις ως άνω εγκαταστάσεις προκειμένου να υποβάλλετε προσφορά για τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης.

Η προσφορά  σας να σταλεί στο Γραφείο Προμηθειών ή στο e-mail gprom@deyax.gr έως τις 07-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών ΔΕΥΑΧ

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                                                                                                                                                                                                                       

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

31 Ιούλ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για το  με αρ. κυκλοφ. XAN 1540 (SCODA PICK UP) υπηρεσιακό όχημα, ήτοι αναλυτικά: 5 Kg λάδι συνθετικό 10/40 1 τμχ φίλτρο λαδιού 1 τμχ φίλτρο αέρα 1 τμχ φίλτρο πετρελαίου 3 Kg βαλβολίνη συνθετική 75/90 1 σετ ρουλεμάν τροχού πίσω αριστερά 1 σετ ρουλεμάν τροχού πίσω […]

16 Ιούλ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός στροβίλου για την επισκευή μιας Πομόνας για το φρέαρ Καραγιάννη, το οποίο υδροδοτεί τη Δ.Ε. Χαλκίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP