Νέα ανακοίνωση για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας

Τη δυνατότητα στους δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, δίνει η Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημότες, λόγω της παρατεταμένης κρίσης.
Με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου 2020, λόγω λήξης της ισχύος της απόφασης που αφορούσε τις εκατό (100) δόσεις  η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ ρυθμίζει τις οφειλές των καταναλωτών, ώστε να αποφύγουν την διακοπή της υδροδότησης τους λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ως εξής:

  • Να καταβάλλεται προκαταβολή ποσού 10% επί της οφειλής,
  • Οι δόσεις να μην είναι περισσότερες από 36 μηνιαίες και ισόποσες. Κάθε δόση πλην της τελευταίας να μην είναι μικρότερη των 20,00 €.
  • Εάν η οφειλή πληρωθεί εφ’ άπαξ να αφαιρούνται οι τόκοι.
  • Αν παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία λήξης έκαστης δόσης τότε η ρύθμιση να καταργείται αυτοδίκαια και δεν θα μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση διακανονισμού.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του διακανονισμού να είναι η εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.
  • Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση να υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης. Για τη ρύθμιση το αίτημα να εξετάζεται από τον Γενικό Δ/ντή , κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Σχετικά Άρθρα

6 Οκτ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια – αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ομαλού εκκινητή για το booster που είναι τοποθετημένο στη Δεξαμενή στη θέση Πάτημα της Τ. Κ. Λουκισίων Δ.Ε. Ανθηδόνας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 […]

19 Ιαν

Λόγω εργασιών επισκευής υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, είναι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της περιοχής Κανήθου Χαλκίδας. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP