Πρόσκληση για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΙΩΝΟΣ & ΙΠΠΟΒΟΤΩΝ»

Για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Ωρίωνος Δ.Ε. Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, Τιμολόγιο, Αντιστίχιση με ΕΤΕΠ, ΕΣΥ)
Το αντικείμενο της παρούσας είναι η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης Ομβρίων με αγωγό διαμέτρου Φ/250, μήκους 85,00 μέτρων επί της οδού Ωρίωνος, από την οδό Πήλικα μέχρι τη συμβολή με την οδό Ιπποβοτών, από σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος PVC-U SDR 41, η κατασκευή ενός φρεατίου επίσκεψης και ελέγχου και 8 φρεατίων υδροσυλλογής με τις διασυνδέσεις (20,00μ.) με το κεντρικό δίκτυο με αγωγό διαμέτρου Φ200/ PVC-U SDR 41.
Η εν λόγω περιοχή με την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων θα προστατευθεί αντιπλημμυρικά και θα ανακουφιστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.
Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού, με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και κατάλληλα προιόντα εκσκαφών με συμπύκνωση.
Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.930,44 € (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.) (cpv: 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»)

Οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ως την Πέμπτη 22/07/2021 στις 13.00 μ.μ. στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.

Πληροφορίες για το έργο θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (κ. Πουλημενάκος).

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

29 Ιαν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  μιας (1) καινούργιας μπαταρίας 80Αh – 12V η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων του «Βούρκου», σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. […]

4 Μαΐ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δυο (2)  ελαστικών EPDM φλατζωτών αντικραδασμικών, εκ’ των οποίων το ένα θα είναι DN 300, PN 16 ,  12” με 12 οπές στην κάθε φλάντζα και το άλλο DN 350, PN 16 , 14” , με 16 οπές στην κάθε φλάντζα, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP