Πιθανή διακοπή υδροδότησης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης δικτύου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ενημερώνει τους πολίτες ότι, την Τρίτη 9 Μαΐου 2023, από ώρα 08:00 έως κι ώρα 11:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε δίκτυο ύδρευσης της Χαλκίδας, θα υπάρξει πιθανή διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Δεξαμενή και Νεάπολη και στις οδούς Νεοφύτου, Προαστείου, Τράλλεων.

Ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων που θα επηρεαστούν και παρακαλούμε για τη λελογισμένη χρήση νερού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση, κατά το διάστημα των εργασιών.

Σχετικά Άρθρα

8 Ιούλ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μεταλλικών υλικών για τα αντλιοστάσια λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, […]

22 Απρ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων στις Δ.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP