Πιθανές διακοπές υδροδότησης λόγω προγραμματισμένων εργασιών την Τρίτη 24/1

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι την Τρίτη 24-01-2023 θα γίνει  προγραμματισμένη επισκευή στους υποθαλάσσιους αγωγούς ύδρευσης Χαλκίδας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει προβλέψει την εναλλακτική τροφοδότηση των περιοχών κέντρου Χαλκίδας και Κανήθου που θα επηρεαστούν από την απαραίτητη διαδικασία, παρόλα αυτά ανάλογα με τις καταναλώσεις  είναι δυνατόν να παρουσιαστούν διακοπές υδροδότησης κυρίως στην πλευρά της Βοιωτικής ακτής (Κάνηθος).

Παρακαλούμε για την λελογισμένη χρήση νερού κατά τις ώρες 8:00 – 16:00 προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση  στους καταναλωτές κατά το διάστημα της επισκευής.

 

Εκ της ΔΕΥΑΧ

Σχετικά Άρθρα

20 Απρ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάζει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλκίδας». Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι […]

12 Αυγ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω εκτάκτων εργασιών σε αγωγό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ στην περιοχή του Φάρου, θα έχουμε διακοπή νερού σήμερα Παρασκευή 12/08/2022 διάρκειας περίπου 2 ωρών (9:οο-11:00 ) που θα επηρεάσει το Φάρο Αυλίδας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP