Διακοπή υδροδότησης λόγω έκτακτης βλάβης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σας ενημερώνει ότι λόγω εργασιών φυσικού αερίου προκλήθηκε βλάβη σε αγωγό ύδρευσης με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές κέντρου, δεξαμενής και νεάπολης. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Σχετικά Άρθρα

25 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τεσσάρων (4) ανοξείδωτων μανσόν ταχείας επισκευής, DN280 – PN16 με μια σειρά βίδες τα οποία είναι απαραίτητα για την επισκευή βλάβης σε καταθλιπτικό αγωγό λυμάτων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. […]

9 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  υλικών αποχέτευσης ομβρίων,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP