Ανακοίνωση για τη βλάβη στην περιοχή Νέας Κύζικου

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ ανακοινώνει ότι, παρ’ όλη την ολοήμερη προσπάθεια των συνεργείων της, δεν κατέστη έως το βράδυ δυνατός ο εντοπισμός της αιτίας των προβλημάτων υδροδότησης στην περιοχή Νέα Κύζικος της Δ.Ε. Αρτάκης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Σχετικά Άρθρα

4 Ιαν

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος & υλικών επικάλυψης», συνολικού προϋπολογισμού 233.309,27 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί βάσει του […]

14 Ιούλ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή γενικών υπηρεσιών για τη συντήρηση των κλιματιστικών συστημάτων (αυτόνομων και κεντρικών) σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και τη συντήρηση των συστημάτων Αερισμού και Καπναερίων, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP