Έκτακτη διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στην Παραλία Αυλίδας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτων εργασιών σε δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΩΝ  (10:30 – 12:30) προκειμένου να επισκευαστεί η βλάβη.

Θα επηρεαστεί η περιοχή της Παραλίας Αυλίδας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Εκ της ΔΕΥΑΧ

Σχετικά Άρθρα

4 Οκτ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτων εργασιών στο δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού για 4 περίπου ώρες (12:00-16:00) στην περιοχή του Δοκού. Η διακοπή θα επηρεάσει  την περιοχή του Δοκού. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

28 Μάι

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων”, με προϋπολογισμός ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση της τιμής, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP