Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΕΥΑΧ διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :Τέσσερεις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Χαλκιδέων, ο ένας εκ των οποίων προτείνεται από την μειοψηφία. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος Φορέα (Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών ή άλλου).Πέντε (5) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Χαλκίδας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης .Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Γ. του Παναγιώτη Αναπληρωτής ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλος  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αναπληρωτής ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μέλος ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ Αναπληρωτής ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Αναπληρωτής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέλος ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μέλος ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής ΠΑΖΒΑΝΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP