Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΕΥΑΧ διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :Τέσσερεις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Χαλκιδέων, ο ένας εκ των οποίων προτείνεται από την μειοψηφία. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος Φορέα (Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών ή άλλου).Πέντε (5) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Χαλκίδας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης .Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Μέλος ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μέλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μέλος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλος ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μέλος ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP