Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος Αναστασία Ψυχογυιού-Μακαρώνα
Αντιπρόεδρος Χρήστος Κούκουρας
Μέλος Ελένη Βάκα
Μέλος Χαράλαμπος Κώσταρος
Μέλος Δημήτριος Κοτσαμπασέρης
Μέλος Ελεύθεριος Γεροντίτης
Μέλος Ευαγγελία Παλαιολόγου
Μέλος Ειρήνη Σιμιστήρα
Μέλος Γεώργιος Μπουραντάς
Μέλος Γεώργιος Γιογιός
Μέλος Βασίλης Κούπριζας
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP