Τιμολογιακή Πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ μετά την ενοποίηση των δήμων έχει ως εξής για ολόκληρο το Δήμο Χαλκίδας:

Χρεώσεις Υπηρεσιών Ύδρευσης
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (23%) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
Παροχή Νερού 211,15€ 48,56€ 30,90€ 290.61€
Πυροσβεστική Παροχή 1.030,00€ 263,90€ 1.266,90€
Αντικατάσταση Υδρόμετρου 10,30€ 2,37€ 12,67€
Επανασύνδεση 19,57€ 4,50€ 24,07€
Ανύψωση 31,93€ 7,34€ 39,27€
Έλεγχος 5,15€ 1,18€ 6,33€

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α) ΟΙΚΙΑΚΟ

Οικιακό Τιμολόγιο
Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 7,79€ + 13% ΦΠΑ
 Από Έως ΠΟΣΟ
0 m3 10 m3 0
11m3 30 m3  0,36€
31 m3 50 m3  0,60€
51 m3 100 m3  0,72€
>100m3  0,88€

Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Επαγγελματικό Τιμολόγιο
Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 17,43€ + 13% ΦΠΑ
ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΠΟΣΟ
Από 11 m3 και άνω  0,88€

Γ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

Οικοδομικό Τιμολόγιο
Ελάχιστη Κατανάλωση (ΠΑΓΙΟ) = 17,43€ + 13% ΦΠΑ
ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΠΟΣΟ
Από 06 m3 και άνω  0,88€

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης διενεργείται ανά δίμηνο χρονικό διάστημα.

Σε όλες τις καταναλώσεις νερού άνω των δέκα κυβικών επιβάλλεται το ειδικό τέλος νέων έργων 80%.

Όλες οι χρεώσεις επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. ως εξής:

  • Στην κατανάλωση νερού επιβάλλεται Φ.Π.Α. 13%
  • Στο τέλος νέων έργων 80% επιβάλλεται Φ.Π.Α. 23%
  • Στο πάγιο επιβάλλεται Φ.Π.Α. 13%

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Χρεώσεις Χρήσης Αποχέτευσης
Πάγιο 2,74 + (Μ3 Χ 0,60) + 23% Φ.Π.Α.
Πάγιο οικιακό (Με Αποχέτευση) 12,17€
Πάγιο Οικιακό (Χωρίς Αποχέτευση) 8,80€
Πάγιο Επαγγελματικό (Με Αποχέτευση) 23,07€
Πάγιο Επαγγελματικό (Χωρίς Αποχέτευση) 19,70€

 

web design by citrine.gr
web development by egritosgroup.gr